Sonam Hindocha

Kontormedarbeider / saksbehandler

 

E-post: resepsjon@henriksenco.no

Telefon: 21 00 77 00

Telefax: 21 00 77 01

2015: Juridiske fakultet, universitetet i Oslo

Erfaring

2016: Kontormedarbeider/saksbehandler, Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS