Print portrett sh.jpg

Helge Hammerslund Skåland

Advokat

 

E-post: skaland@henriksenco.no

Mobiltelefon: 902 38 959

Telefon: 21 00 77 00

Telefax: 21 00 77 01

Født 1992
Master i Rettsvitenskap 2016

Erfaring

 1. 2019 -: Advokat i Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS

 2. 2018 -2019 : Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS

 3. 2017-2018 : Advokatfullmektig i Vierdal Advokatfirma AS

 4. 2016 : Praktikant i Borgarting lagmannsrett

 5. 2013-2015 : Saksbehandler (deltid) i Creno AS og Visma Collectors AS

Verv

 • 2016-2018 : Styreleder Sameiet Reichweinsgate 8

 • 2015 - : Varamedlem til kommunestyret i Lund kommune for Høyre

 • 2011-2013 : Styremedlem Fjellparkfestivalen

Kompetanse

 • Tvisteløsning, mekling og prosedyre

 • Fast eiendom

 • Selskapsrett

 • Familie-, arv- og skifterett